Inspirační fórum

Chalupáři*ky

O českém individualismu

panelová debata

Zdá se, že česká společnost je poměrně individualistická a ke kolektivitě a komunitnímu způsobu života spíše nepřátelská. Zajímá nás, jak to s českým individualismem skutečně je, jak se propisuje do podoby našich každodenních životů a veřejného prostoru, i to, jak se daří budovat komunity těm, kteří o to u nás usilují. V neposlední řadě se chceme ptát na roli státu – jaké místo by měl zaujmout, aby komunitní život podporoval a zároveň jej nevynucoval jako náplast na svá selhání? 

Za podpory Pražské kanceláře Heinrich-Böll-Stiftung.

Vystupující

Moderuje