Inspirační fórum

Sophie Howe

Sophie Howe
Komisařka budoucích generací

Sophie Howe byla v letech 2016 až 2023 komisařkou budoucích generací ve Walesu a stala se tak první zákonnou reprezentantkou nenarozených generací. Práce úřadu spočívá v podpoře veřejných iniciativ, v uskutečňování politických kroků prospěšných příštím generacím a ve všestranné péči o jejich zájmy. Zároveň posuzuje vládní projekty z dlouhodobé perspektivy a intervenuje v případech, v nichž by krátkodobý užitek mohl způsobovat dlouhodobé ztráty.