Inspirační fórum

Sophie Howe: Velvyslankyně budoucnosti

Krátkodobé volební cykly vedou k orientaci na rychlé výsledky a tedy na krátkodobá řešení. Velšané se rozhodli, že jejich politici musí při vládnutí brát ohled na dlouhodobé dopady svých rozhodnutí. Proto vznikla dlouhodobá vize, která má budoucím generacím zajistit důstojné podmínky k životu. Jejím cílem není nekonečný ekonomický růst, ale celkové fungování společenského a ekonomického systému, který zohledňuje zdraví obyvatel, životní prostředí i soudržnost komunit.

Tato epizoda byla původně vydaná 3. června 2020.

Celosvětová nerovnost v distribuci bohatství

Britská organizace Oxfam, která dlouhodobě sleduje distribuci bohatství, ve své letošní zprávě “Time to Care” upozornila na to, že se ekonomická nerovnost vymkla kontrole: 2 153 lidí vlastní více bohatství než 4,6 miliardy. Zpráva zároveň poukázala na zakořeněnou genderovou nerovnost ekonomického systému. Ten nedostatečně hodnotí péči o druhé, kterou nepoměrně více vykonávají ženy a dívky a dosahují tak mnohem menším příjmů. Oxfam přitom vyčísluje finanční hodnotu pečovatelské práce na téměř 11 bilionů dolarů, tedy trojnásobek hodnoty technologického průmyslu.

Jak geologové mohou pomoci zachránit planetu?

Dlouhodobými důsledky našeho chování se zabývají také geologové. Profesorka Marcia Bjornerud z Lawrencovy univerzity ve své knize Timefullness pomocí zkoumání hornin, zasazuje dopady lidské existence na vývoj planety do dlouhodobého horizontu jejího vývoje. Prezentuje nový způsob uvažování o našem místě v čase a ukazuje, jak nám hlubší porozumění vývoje Země může pomoci k více udržitelné budoucnosti.