Inspirační fórum

Tereza Stöckelová

Tereza Stöckelová
Socioložka

Zaměřuje se na studium vědy, technologií a medicíny. Dlouhodobě se zabývá otázkami biosociality a mezidruhového soužití. V současnosti se věnuje výzkumu sociálního života mikrobiomu a hub a spolupracuje v rámci Mezioborové platformy pro studium výživy a metabolismu v sociálním a ekologickém kontextu (VÝSEK). Působí v Sociologickém ústavu AV ČR a vyučuje na Katedře sociální a kulturní antropologie FHS UK. Je členkou poradního orgánu UNESCO World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology.