Inspirační fórum

Vítězslav Schrek

Vítězslav Schrek
Politik

Vítězslav Schrek je politik. Vystudoval speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Do roku 2003 se věnoval soukromému podnikání, následovala nabídka práce pro sociální služby – stal se projektovým manažerem a zástupcem ředitele Oblastní charity Jihlava. V letech 2014–2019 byl ředitelem Domova pro seniory Velké Meziříčí. Od roku 2006 je zastupitelem statutárního města Jihlava, v roce 2020 byl zvolen hejtmanem Kraje Vysočina.