Inspirační fórum

Vladimír Špidla

Vladimír Špidla
Politik

Vladimír Špidla je sociálně demokratický politik. Byl ředitelem vzdělávací Masarykovy demokratické akademie, evropským komisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti (2004–2010), předsedou vlády ČR (2002–2004) a ministrem práce a sociálních věcí (1998–2002), vystudoval historii na pražské Filozofické fakultě. Věnuje se tématům budoucnosti práce, klimatické a energetické transformace a potřebným reakcím sociální a veřejné politiky. Jeho tématem je také otázka vlivu umělé inteligence na chod politických stran a společnosti.