Inspirační fórum

Krocení divých dat

O možnostech, jak donutit digitální platformy ke společenskému přínosu

Úvodní rozhovor + debata

Ve svých počátcích se digitální platformy jevily díky okamžitému online propojení poptávky a nabídky bez prostředníků jako spása obchodu, podnikání a pracovního trhu. Příklady aplikací jako je Uber a Airbnb však ukázaly, že sociální rizika jsou mnohem méně abstraktní, než by se nad pestrobarevnými rozhraními zdálo. Podobně jako si kapři nevypustí rybník, ani platformy se nebudou regulovat samy. Co může dělat EU, jednotlivé státy a my, uživatelé*ky?

Ve spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v České republice a Masarykovou demokratickou akademií.

Vystupující

Moderuje