Inspirační fórum

Zuzana Štefková

Zuzana Štefková
Kurátorka, kritička a historička umění

Zuzana Štefková je kurátorka, kritička a historička umění. Zabývá se především současným uměním a jeho vazbami na aktuální politické a sociální dění a na genderovou problematiku. Doktorát z dějin umění získala na Filozofické fakultě Univerziy Karlovy s dizertací na téma genderové aspekty tělesnosti v českém současném umění.  Působí na Ústavu pro dějiny umění FF UK a na Katedře dějin umění a estetiky Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Je kurátorkou galerie Artwall, spoluzakladatelkou c2c Kruhu kurátorů a kritiků a členkou iniciativy Mothers Artlovers.