Inspirační fórum

Hydrosex!

O hydrosexuálním hnutí v umění (v angličtině)

artist talk

V roce 2008 se umělkyně Beth Stephens a Annie Sprinkle symbolicky provdaly za Zemi a daly tak tvář ekosexuálnímu hnutí – environmentálnímu aktivismu, v jehož středu stojí postava Země jako milenky. Umělecké duo cyber_nymphs – WetMeWild (Justyna Górowska) a Underwater_activist (Ewelina Jarosz) – z jejich práce čerpá, svou pozornost však obrací k vodě. „Skrze vodu přicházíme na svět. Radosti naší sexuality jsou mokré. Náš reprodukční systém je narušen mikroplasty. V podmínkách globálního oteplování, stoupajících hladin moří, okyselování oceánů, sucha, masivních dešťů, tání ledovců a povodní vysycháme k smrti,” stojí v jejich manifestu. Hydrosexuální hnutí přitom nedělá vlny jen v umění, ale přelévá se přirozeně i do vědy a technologie. Jak skrze vodu přistupovat k současným krizím a transformovat vztahy, ze kterých pramení? Co znamená voda pro feminismus a jejich hnutí pro umění? A jaké podoby může mít vodní interdisciplinarita?

Vystupující

Moderuje