Inspirační fórum

Giorgos Kallis: Nerůst a přece žít

Ekologický ekonom Giorgos Kallis zdůrazňuje, že koncept nerůstu neznamená přestat se vyvíjet ve všech oborech lidské činnosti. I přes omezené zdroje a ekologické limity planety je růst v mnoha oblastech žádoucí, ať už se jedná třeba o využívání udržitelných zdrojů energie nebo nejrůznější formy péče. Nerůst v jeho pohledu znamená přetnout začarovaný kruh zbytečné spotřeby, výroby a využívání vzácných zdrojů. Jak k tomu shromáždit politickou sílu?

Giorgos Kallis je výzkumník a proponent a teoretik nerůstu. Ten definuje jako proces politické a sociální transformace, který snižuje spotřebu energie a zdrojů ve skapolečnosti a zároveň zlepšuje kvalitu života. Kallis studoval chemii a environmentální inženýrství na londýnské Imperial College a ekonomii na Barcelona Graduate School in Economics. Zabýval se politickou ekologií vody a podílel se na přípravě evropské směrnice o vodách z roku 2000. V současnosti působí na Autonomní Univerzitě v Barceloně, kde se věnuje výzkumu a výuce politické ekologie. Kallis ve své práci analyzuje příčiny hegemonického postavení idey růstu a nabízí konkrétní strategie, jak nekonečnou snahu o růst globální výroby a spotřeby zastavit ve prospěch všech.V češtině vyšel v roce 2022 výběr z jeho textů pod názvem Na obranu nerůstu

Na Inspiračním fóru se Giorgos účastnil programu „O padesát let později“, ve kterém o potřebě limitů a možnostech nerůstu hovořil s novinářem a výzkumníkem Josefem Patočkou. Záznam rozhovoru si můžete pustit v původním, českém nebo anglickém znění.