Inspirační fórum

Ingerid Straume: Naučit se jednat

Rychlý technologický vývoj, změna klimatu, proměna pracovního trhu a další dlouhodobé trendy se výrazně projeví na podobě budoucího ekonomického a politického uspořádání našich společností. Jak na výzvy budoucího světa připravit děti a zároveň na ně nepřenášet naše úzkosti a obavy? A jak proměnit už samotnou výchovu a školu tak, abychom byli schopni proměňovat to, na čem nám záleží? Norská teoretička vzdělávání Ingerid Straume jako jednu z cest vidí nejen praktickou výuku, která děti vede k udržitelnému způsobu života, ale také trénink občanských dovedností, díky kterým se děti budou umět aktivně podílet na řešení společenských problémů.

Ingerid Straume se na Inspiračním fóru účastnila debaty „Diskuze svět nespasí“, ve které spolu s ní vystoupili také sociolog a environmentální psycholog Jan Krajhanzl a sociolog z Filosofického ústavu Akademie Věd České Republiky Filip Vostal. Záznam celé diskuze si můžete pustit v českém nebo anglickém znění.

Tato epizoda byla původně vydaná 12. května 2021.