Inspirační fórum

Inspiration Forum Lab

Meze růstu

prezentace

Inspiration Forum Lab je interdisciplinární výzkumný program, poskytující prostor pro spolupráci umělců*kyn a vědců*kyn. Stipendisté*ky prvního ročníku představí multimediální projekty založené na výzkumu, které reflektují environmentální témata. Audiovizuální dílo Guadiana In Four Movements zkoumá současný stav a budoucí scénáře vývoje v okolí ústí řeky Guadiany. Mutual Core zachycuje příběh transformace energie od fosilních zdrojů k obnovitelným a od kapitalismu k zelenému kapitalismu, který představuje vizualizaci limitů našich představ o budoucnosti. Spekulativní instalace Fertiliser Rehab zkoumá rehabilitaci rostlin v časech bez syntetických hnojiv.

Za podpory European Cultural Foundation.