Inspirační fórum

Koláče bez práce

O čtvrté průmyslové revoluci a jak v ní naložit s prací

Rozhovor

V oblasti práce jsme si ještě nedávno mysleli, že jsme se ve většině zemí Evropy ocitli na „konci dějin“ a že už máme vybojovány důstojné podmínky, stabilní úvazky, únosnou pracovní dobu, kariérní postup nebo slušné mzdy. Čtvrtá průmyslová revoluce dějiny opět uvádí do pohybu. Digitalizace, robotizace a automatizace zdaleka nejen manuálních činností všechny tyto jistoty pro masy lidí ruší. Každá revoluce nakonec promění systém. Nyní je na stole otázka, jak tuto proměnu nenechat průmyslovému samospádu, ale přetvořit systém tak, aby byl lidský život i nadále důstojný – ať už s prací nebo bez ní.

Ve spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v České republice a Masarykovou demokratickou akademií.

Vystupující

Moderuje