Inspirační fórum

Revize přirozenosti: živé nahrávání podcastu v Olomouci

Přijďte si v rámci festivalu Academia Film Olomouc poslechnout živé nahrávání speciálního dílu podcastu Screenshot s autorem páté řady Matoušem Hrdinou!

Budeme diskutovat o tom, proč jsou některá společenská uspořádání, od „tradiční“ nukleární rodiny po stát a národ, vnímána jako přirozená. Kde se vůbec vzalo rovnítko mezi přirozeným a správným? Jsou hierarchie a nerovnosti nutně vepsány do struktury naší společnosti, nebo můžeme utvářet jinou společenskou realitu? A jakou roli hraje v diskuzích o přirozenosti více-než-lidský svět?

Těšíme se na viděnou v pátek 26. dubna v 15 hodin v Divadelním sále Konviktu (Univerzitní 3).

Facebooková událost