Inspirační fórum

IF Lab 2023/24: Bodies of Water

Inspiration forum Lab je interdisciplinární výzkumný program, jehož smyslem je poskytnout prostor, kde se umělci*kyně a vědci*kyně mohou setkávat a spolupracovat na vytváření multimediálních uměleckých projektů založených na výzkumu. Cílem je spojit vědecký a umělecký jazyk a najít způsoby vyjádření, které by mohly komunikovat s publikem za hranicemi každého z těchto dvou světů.

Téma IF Lab 2023/24 – Bodies of Water

Vodní plochy nám po staletí slouží nejen jako zdroj pitné vody a obživy, ale také jako obchodní cesty a zásobárny komodit pro moderní kapitalistickou ekonomiku. S vodou se zacházelo jako se zdrojem, který je třeba vytěžit, a zároveň byla představována jako samostatná vzdálená entita schopna absorbovat náš odpad a rozpouštět v sobě antropogenní znečištění. Tentýž systém, který vodu komodifikoval a vedl k násilnému vytěžování jejích rozličných vlastností, rovněž způsobil většinu bolestně pociťovaného nedostatku sladké vody a prohloubil nerovnosti v přístupu k ní. V době ekologické krize se přehodnocení vztahu s vodou zdá být nejen nezbytné, ale také nutně politické.

„Všichni jsme těla vody! To, co děláme vodě, děláme každému tělu, včetně nás samých.“ Slova kulturní teoretičky Astridy Neimanis nejen vyzývají k zamyšlení nad naším vztahem k vodě, ale jsou také výzvou k akci. Naznačují, že otevřením se jiné etice vztahu a péče mezi lidmi a planetárními vodami můžeme také najít nový způsob spojení se zbytkem přírody. Jak nás voda může vést při hledání řešení naléhavých ekologických problémů díky své schopnosti propojit lidský rozměr bytí s ostatními formami života? Co nás může naučit o solidaritě s ostatními druhy a mezi sebou navzájem? A co můžou o naší vzájemné závislosti s vodou a vlhkostí odhalit radikální podmínky, které panují například v pouštních oblastech na Zemi nebo ve vesmíru?

Účastnici*ce

Kosmas Dinh, Umělec (DE)
Michał Dawid, Kurátor a umělecký výzkumník (PL)
Mirjami Lantto, Kulturní a environmentální geografka (FI)
Mae Lubetkin, Oceánští výzkumníci & transdisciplinární umělci (FR/US)
Michal Mitro, Umělec a výzkumník (SK/CZ)
Anthea Oestreicher, Designérka a umělecká výzkumnice (DE)
Vít Růžička, Výzkumník a umělec v oblasti AI a strojového učení (CZ)
Isabel Val Sánchez, Umělkyně (SP)
Weronika Zalewska, Transmediální umělkyně a výzkumnice (PL)

Hlavní tutorky a tutoři

V rámci programu budou skupiny pracovat pod vedením dvou tutorek: Lenky Hámošové a Barbory Kleinhamplové. Program odborných přednášek sestaví a povede Jurij Krpan. 

Lenka Hámošová je vizuální umělkyně a výzkumnice zabývající se syntetickými médii a využitím umělé inteligence v umělecké tvorbě. V rámci svého doktorského studia na pražské FAMU se konkrétně zajímá o kolektivní perspektivu spoluvytváření člověka a umělé inteligence a experimentování s participativními přístupy k syntéze médií asistované umělou inteligencí. Metodám spolutvorby a mezioborové spolupráce se věnuje také ve své vzdělávací a výzkumné činnosti související s aktivitami kolektivu Uroboros (festival Uroboros), jehož je spoluzakladatelkou. 
Vystudovala magisterský program designu na Sandberg Institute v Amsterdamu a vizuální komunikaci na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Pedagogicky působila na Prague City University, Vysoké škole kreativní komunikace a Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, přednáší a organizuje vzdělávací workshopy pro domácí i zahraniční instituce a aktivně se podílí na několika mezinárodních projektech.

Barbora Kleinhamplová je výtvarná umělkyně a spoluzakladatelka Institutu Úzkosti, kde spoluutváří celoroční program. Ve své práci se skrze asociace a metafory zabývá otázkou, co ustanovuje společnost, jaké jsou její nemoci, emoce a jaká je její budoucnost ve vztahu k institucím, práci, ekonomice a politické situaci. Pracuje s performativními situacemi, které často zprostředkovává pomocí videa a instalace. Skrze performativitu, kterou ve svých pracích uplatňuje, akcentuje symbolickou roli politiky těl ve vztahu k ekonomickému a mocenskému systému. Kleinhamplová vystavuje v Čechách i v mezinárodním kontextu – např. v SAVVY Contemporary, Art in General, Triennial of Contemporary Art U3, Gwangju Biennale, New Museum, Astrup Farnley Museet, Jakarta Biennale. V roce 2015 se stala laureátkou Ceny Jindřicha Chalupeckého.

Jurij Krpan je kurátor. V roce 1995 založil galerii Kapelica – Galerii pro současné investigativní umění, která je součástí Institutu Kersnikova, nevládní a neziskové organizace sídlící v Lublani,  kde dodnes působí jako hlavní kurátor. Podílel se na místních i mezinárodních výstavách a festivalech, kde propagoval umělecké postupy, ve kterých se protíná umění, věda, technologie a společenské otázky. Vedle kurátorské činnosti působí Krpan také jako porotce a kouč.

Program a harmonogram

 • Setkání I: šestidenní úvodní setkání během MFDF Ji.hlava, Jihlava, Česká republika, 23.–28. října 2023
  Program prvního setkání, které se koná v rámci jednoho z největších evropských festivalů dokumentárního filmu, nám umožní ponořit se do široké škály uměleckých perspektiv. Program složený z přednášek a kulaté stoly se zaměří na teoretické poznatky související s tématem edice a na výzkumné a tvůrčí metody mezioborové spolupráce. Workshopy se zaměří na utvoření mezioborových skupin, stejně jako na definování výzkumných témat a nastínění formátů uměleckých projektů.
 • Setkání II: čtyřdenní rezidence v Institutu Kersnikova, Lublaň, Slovinsko, 30. ledna – 2. února 2024
  Rezidence v institutu Kersnikova, platformě pro vývoj, produkci a prezentaci projektů současného investigativního umění, bude příležitostí k dalšímu rozšíření našeho uvažování o teoretickém rámci edice a zaměří se také na vývoj projektů. Součástí programu budou přednášky a diskuse o vztahu člověk s mimolidským světem a také představení možností, jak je v umělecké tvorbě možné využívat laboratorní infrastruktury. Workshopy nám umožní vyzkoušet některé z našich tezí přímo v místních laboratoři.
 • Setkání III: Třídenní rezidence v rámci Sensoria, Bratislava, Slovensko, 7.–9. června 2024
  Třetí setkání má za cíl poskytnout kritickou zpětnou vazbu a podporu v závěrečných fázích tvorby uměleckých projektů a jejich následující prezentace v galerijním či jiném prostředí. Rezidence v rámci Sensoria bude příležitostí představit téměř dokončené umělecké projekty publiku složenému z profesionálů*ek působících na pomezí umění, technologií a vědy. Workshopy a setkání s mentory se zaměří na posílení komunikace hlavní myšlenky projektu.
 • Průběžná práce na projektech a konzultace, online, listopad 2023 – září 2024
  Setkání v Jihlavě, Lublani a Bratislavě nám umožní setkat se na jednom místě a společně pracovat na projektech. Velká část práce však bude probíhat mimo tato setkání, především online. Během vývoje a produkce svých projektů budete moci konzultovat s tutorkami a uskuteční se také 3 check-in setkání na začátku prosince 2023, v únoru a dubnu 2024 (online, přesné termíny doplníme), během nichž budete prezentovat své projekty a diskutovat o nich s tutorkami a ostatními skupinami.
 • Prezentace závěrečných projektů: v pražské galerii Display (září 2024) a v rámci MFDF Ji.hlava, Jihlava, 24.–29. října 2024.

 

Inspiration Forum LAB pořádají Inspirační fórum ji.hlavského festivalu, Kersnikova InstituteSensorium ve spolupráci s Display – Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.