Inspirační fórum

Anna Kárníková

Anna Kárníková
Environmentalistka

Anna Kárníková je ředitelka ekologické organizace Hnutí DUHA (Friends of the Earth Czech Republic). V neziskovém sektoru působí od roku 2018, když dříve vedla Centrum pro dopravu a energetiku. Mezi lety 2014-2017 stála v čele Odboru pro udržitelný rozvoj na Úřadu vlády ČR, který zajišťoval koordinaci napříč resorty v agendě udržitelného rozvoje. Se svým týmem připravila rozvojovou strategii Česká republika 2030.