Inspirační fórum

Josef Patočka

Josef Patočka
Výzkumník, publicista

Josef Patočka působí jako výzkumník a edukátor v Re-setu – platformě pro sociálně-ekologickou transformaci, kde se zaměřuje na problematiku přechodu k udržitelnější a spravedlivější ekonomice, rozvoj solidárních ekonomik a komunitní organizování. O tématech sociální a ekologické spravedlnosti píše pro Deník Referendum. Vystudoval sociologii a politologii na univerzitách v Brně a Praze.