Inspirační fórum

O padesát let později

O ekonomice, která se vejde na Zemi

keynote + rozhovor

V letošním roce byla překročena šestá z devíti tzv. planetárních mezí. Již před padesáti lety upozorňoval vědecký tým v čele s Dennisem a Donellou H. Meadowsovými v publikaci Meze růstu neboli „zprávě Římského klubu“ na mylnou představu nekonečného růstu na konečné planetě. Ve studii pomocí počítačového modelování chování lidských společností a ekonomiky předpovídali vyčerpatelnost klíčových zdrojů a hranice využívání přírody lidmi. Naplnily se dnes jejich předpovědi? Co se od té doby změnilo ve společnosti a v ekonomice? Jak chápeme meze jako takové a jakým způsobem vnímáme život v jejich rámci?

Za podpory Českých center.

Debatu v původním znění (česky a anglicky) si můžete pustit tady.

Host

Moderuje