Inspirační fórum

Marek Szolc: Měnit místo odejít

Klimatická krize, obrovské rozdíly v bohatství a příjmech, které naši společnost rozdělují i omezování v oblasti lidských práv. To jsou všechno problémy globálního charakteru, ve středoevropském prostoru ale mají své zvláštnosti. Patří k nim například nárust nacionalismu nebo oligarchizace, která vede k deformování institucí, ohýbání zákonů nebo skupování médií. Polský právník, aktivista a politik Marek Szolc přemýšlí, jak se dá v jeho zemi dosáhnout skutečných změn. Za klíčové považuje vytváření osobních vazeb s podobně smýšlejícími lidmi a hledání nových funkčních způsobů, jak se občané mohou zapojit do politického procesu, třeba na lokální úrovni.

Marek Szolc se na Inspiračním fóru účastnil diskuze „Vyměnit jazyk krize za jazyk zodpovědnosti“, ve které spolu s ním vystoupili také jeden z nejvýraznějších představitelů české YouTube scény Karel “Kovy” Kovář a maďarská politoložka Eszter Nova, která se zabývá úlohou tzv. naučené bezmocnosti při nástupu autoritářství. Záznam celé diskuze si můžete pustit v českém nebo anglickém znění.

Tato epizoda byla původně vydaná 5. května 2021.