Inspirační fórum

Trable s genderem, péčí a násilím (v angličtině)


Nejen pandemie a klimatická krize ukazují naši vzájemnou propojenost. Nežijeme ani nemůžeme žít jako izolovaní jednotlivci. Právě proto bychom při úvahách o svobodě neměli přemýšlet pouze nad osobní svobodou. Důraz na osobní svobodu je podle Butler ve skutečnosti tím, co činí náš svět neobyvatelným. Při promýšlení moci a péče mluví Butler o jiné svobodě – svobodě žít žitelný život.

Tato epizoda byla původně vydaná 6. července 2022.