Inspirační fórum

Psycho na place

O duševním zdraví a filmovém průmyslu (v angličtině)

Panelová debata

Filmový průmysl je náročné prostředí – je velmi proměnlivé, plné rizik a složitých vztahů, finanční nestability, tlaku na výkon a zároveň vyžaduje flexibilitu a kreativitu. Předznamenává svět budoucí práce obecně. Jaké kroky jsou potřeba na individuální a systémové úrovni, aby byla taková práce psychicky udržitelná, a co dělat, pokud jste součástí tak náročného pracovního prostředí?

Vystupující

Moderuje