Inspirační fórum

My, co jsme trávou vesmíru…

O našem vztahu k vesmíru v době klimatické krize

úvodní řeč a rozhovor

Ve třetí dekádě 21. století jsme svědky dvou protichůdných tendencí: na jedné straně stojí environmentální hnutí, které se snaží zachránit obyvatelnou Zemi tváří v tvář ekologickému kolapsu, na druhé vidíme rapidně narůstající kosmický výzkum a průmysl, vedený utopickou touhou po osídlení vesmíru a odpoutání se od naší planety. Environmentalismus a kosmický výzkum ale nemusí stát proti sobě. Rozvoj výzkumu potenciálně obyvatelných exoplanet nebo současné spekulace o vývoji inteligentního života ve vesmíru lze naopak chápat jako příklady, na jejichž základě si lze představit jejich spojenectví. Proč by o něj mělo environmentální hnutí usilovat? Neměli bychom se spíš, slovy Bruno Latoura, vrátit zpátky na Zem? Čeho mohou environmentalismus a výzkum kosmu společně dosáhnout?

Za podpory Nadačního fondu IOCB Tech.
 

Vystupující

Moderuje