Inspirační fórum

Chudé Česko

O tom, co pálí většinu z nás

Panelová debata

Kampaně politických stran překvapivě malou měrou akcentovaly problémy chudoby včetně té skryté, a stejně tak opomíjely i sociální nerovnosti. Zdálo by se, že tyto negativní jevy Česko už překonalo. Co nám ale o skutečné situaci říkají výzkumy a skutečné příběhy a jak se situace za poslední roky vyvinula? V debatě prozkoumáme, jak se žije samoživitelkám, lidem zatíženým dluhy a exekucemi, co a jak lze řešit prostřednictvím daní a jak naložit s krizí bydlení.

Ve spolupráci s Aktuálně.cz, které publikovalo seriál reportáží, rozhovorů a analýz zaměřených na sociální nerovnost a skrytou chudobu. Více na www.chudecesko.cz.

Vystupující

Moderuje