1"> Komunita | Inspirační fórum

Inspirační fórum

Komunita

Inspirační fórum je pro nás příležitostí objevovat nové perspektivy a vést společnou řeč. Proto propojujeme lidi z různých oborů, od humanitních a přírodních věd přes technologie a média po umění a film. Od založení Inspiračního fóra v roce 2011 jsme v Jihlavě přivítali nespočet osobností globálního myšlení, vědy a výzkumu, lokálního aktivismu a umění, i ty jimž se běžně nedostává mediální pozornosti. Seznamte se s těmi, kdo nás v průběhu let inspirovali.

Marta Lopatková

Marta Lopatková

Vietnamistka

Diana Cam Van Nguyen

Diana Cam Van Nguyen

Režisérka, výtvarnice a animátorka

Filip Vostal

Filip Vostal

Sociolog

Jan Press

Jan Press

Ředitel Moravské galerie

Tomáš Halík

Tomáš Halík

Katolický kněz, teolog, filozof a sociolog náboženství

Gosia Płysa

Gosia Płysa

Kurátorka, hudební promotérka

Eszter Nova

Eszter Nova

Lektorka a politická komentátorka

Jana Návratová

Jana Návratová

Taneční publicistka, kurátorka a kulturní manažerka

Karel Kovář

Karel Kovář

Youtuber

Lucie Králíková

Lucie Králíková

Zahradní architektka, performerka

Martina Malinová

Martina Malinová

Antropoložka, umělkyně

Jan Krajhanzl

Jan Krajhanzl

Sociální a environmentální psycholog

Andrej Grubačić

Andrej Grubačić

Antropolog

Viktor Třebický

Viktor Třebický

Ekolog

Eva Svobodová

Eva Svobodová

Publicistka

Dita Malečková

Dita Malečková

Filozofka

Petr Koubský

Petr Koubský

Publicista

Harald Katzmair

Harald Katzmair

Sociolog

Jakub Kalenský

Jakub Kalenský

Novinář a mediální analytik

Joanna Bronowicka

Joanna Bronowicka

Socioložka

Karolína Brabcová

Karolína Brabcová

Odbornice na toxické látky ve spotřebním zboží

Arkia Touré

Arkia Touré

Novinářka

Barbora Šedová

Barbora Šedová

Výzkumnice dopadů klimatické změny

Peter Tinti

Peter Tinti

Novinář

Kalifa Samaké

Kalifa Samaké

Výzkumník v oblasti imunogenetiky

Tereza Němečková

Tereza Němečková

Politoložka

Tomáš Lindner

Tomáš Lindner

Novinář

Ifesinachi Comedy Nwanyanwu

Ifesinachi Comedy Nwanyanwu

Umělec, aktivista, kulturní diplomat

Tereza Hronová

Tereza Hronová

Dokumentaristka, mediální koordinátorka Člověka v tísni

Lukáš Houdek

Lukáš Houdek

Dokumentarista, aktivista, romista, umělec

Andrea Filipi

Andrea Filipi

Politoložka, afrikanistka

Alexander Ač

Alexander Ač

Ekolog, výzkumník v oblasti globální změny

Jan Štefl

Jan Štefl

Zemědělec

Anna Strejcová

Anna Strejcová

Aktivistka v oblasti plýtvání potravinami

Alena Malíková

Alena Malíková

Ochránkyně půdy

Anna Kárníková

Anna Kárníková

Environmentalistka

Martin Hojsík

Martin Hojsík

Politik, aktivista, odborník na životní prostředí

Anna Gümplová

Anna Gümplová

Politička a aktivistka

Jan Čulík

Jan Čulík

Gastropodnikatel

Monika Hanych

Monika Hanych

Právnička s lidskoprávním zaměřením

Vlastimil Karlík

Vlastimil Karlík

Environmentalista

Veronika Sedláčková

Veronika Sedláčková

Novinářka

Jan Freidinger

Jan Freidinger

Environmentalista

Veronika Matějková

Veronika Matějková

Teoložka

Zuzana Štefková

Zuzana Štefková

Kurátorka, kritička a historička umění

Hana Blažková

Hana Blažková

Členka křesťansko-feministického kolektivu

Sarah Komasová

Sarah Komasová

Statistka a analytička

Lenka Vrtišková Nejezchlebová

Lenka Vrtišková Nejezchlebová

Moderátorka a publicistka

Luca Bertuzzi

Luca Bertuzzi

Novinář

Soňa Ehlerová

Soňa Ehlerová

Astronomka

Hajira Maryam

Hajira Maryam

Mediální manažerka Amnesty International

Barbora Baronová

Barbora Baronová

Literární dokumentaristka a nakladatelka

Vendula  Menšíková

Vendula Menšíková

Koordinátorka iniciativy Síť k ochraně demokracie

Michal Burda

Michal Burda

Provozovatel bister

Anežka Bartlová

Anežka Bartlová

Kritička a historička umění

Heda Čepelová

Heda Čepelová

Socioložka, analytička

Lukáš Senft

Lukáš Senft

Dokumentarista, spisovatel a antropolog

Katarina Ruschková

Katarina Ruschková

Vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy.

Klára Bělíčková

Klára Bělíčková

Studentka a aktivistka

Pavla Špondrová

Pavla Špondrová

Právnička a socioložka